Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme;

(1) Barbaros Mahallesi Bayram Sokak No:11 Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan Vergi Dairesi: Kozyatağı Vergi No: 3850728229 FARMAVİTA İLAÇ A.Ş  (“Farmavita/Satıcı”);

Satıcı Telefon: 0216 …………………..

Satıcı Fax: 0216 ……………………………

Mersis No: ……………………………………………

 

(2)  www.farmavita.com.tr adresinden hizmet veren Web sitesinden veya mobil uygulamasından alışveriş yapan internet kullanıcısı (“Alıcı”).

Alıcı Telefon:……………………

Alıcı Adres:………………………

Mersis No: ……………………………………………

Alıcı E-posta:………………………

 arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.


2. TANIMLAR


İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama işleminin konusu,

 

Satıcı

:

Barbaros Mahallesi Bayram Sokak No:11 Ataşehir İSTANBUL adresinde bulunan Vergi Dairesi: Kozyatağı Vergi No: 3850728229 FARMAVİTA İLAÇ A.Ş 

Alıcı

:

www.farmavita.com.tr adresinden hizmet veren web sitesinden veya mobil uygulamasından alışveriş yapan internet kullanıcısı,

 

Site

:

Satıcı’ya ait www.farmavita.com.tr adlı internet sitesini,

 

Sipariş Veren

:

Bir mal veya hizmeti Satıcı’ya ait www.farmavita.com.tr adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

 

Taraflar

:

Satıcı ve Alıcı’yı,

 

Sözleşme

:

Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

 

Mal/Ürün

:

Alışverişe işbu Sözleşme uyarınca konu olan takviye edici gıda ürünlerini ifade eder.

 

 

 3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

İş bu  satış sözleşmesini kabul etmekle Alıcı, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

 

4. Satıcı BİLGİLERİ

 

Unvanı

:

FARMAVİTA İLAÇ A.Ş 

Adresi

:

Barbaros Mahallesi Bayram Sokak No:11 Ataşehir İSTANBUL adresinde bulunan Vergi Dairesi: Kozyatağı Vergi No: 3850728229

Telefon

:

0216……………………..

Eposta adresi

:

info@farmavita.com.tr

 

5. Alıcı BİLGİLERİ

 

Unvanı

:

Teslim Edilecek Kişi

 

 

Teslimat Adresi

:

Telefon

:

Faks

:

E-posta/Kullanıcı Adı

:

 

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

 

6.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu Mal ya da hizmetiler vergiler dâhil satış fiyatlarıdır.

6.4. . Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.


7. GENEL HÜKÜMLER

 

 

7.1. İşbu Sözleşme  www.farmavita.com.tr  adlı web sitesinin sahibi Satıcı ile www.farmavita.com.tr  adlı web sitesini kullanan “Alıcı” arasında akdedilmiştir.

 

7.2. İşbu Sözleşme münhasıran Farmavita’ya ait www.farmavita.com.tr alan adı altındaki internet sitesini (web sitesi) ziyaret etmek suretiyle site üzerinden, internet ortamında alışveriş yapan tüm gerçek kişiler, tüzel kişiler, tacirler ve/veya ticari iş mahiyetinde sayılan işlemler bakımından geçerlidir.

 

7.3. Web Sitesi’nin gerek Kullanım Koşulları/Üyelik Sözleşmesi, gerekse işbu Sözleşme’ye göre, ALICI tarafından SATICI’ya ürün siparişi veya hizmet talebinin iletilmesiyle, ALICI; Web sitesindeki tüm koşulları ve Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur.

 

7.4. Site’de yer alan ‘Kullanım koşulları, Üyelik Sözleşmesi’, ‘İletişim Bilgileri’nde yer alan hükümler; işbu Sözleşmeye konu işlemlere aykırı olmadığı sürece Alıcı için de geçerlidir. Alıcı, tüketiciler için geçerli olan, tüketici mevzuatından doğan özel hükümlerin (cayma hakkı, önbilgilendirme formu vb.), kendisi için geçerli olmadığını bildiğini ve hiçbir surette bu gibi hususları ileri sürmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

7.5. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.6. Sözlesme konusu her bir ürün, 30 günlük süreyi asmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak gerekli süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme’yi feshedebilir.

 

7.7. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.8. Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

7.9. Satıcı, sipariş konusu Mal/Ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildireceğini, toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.10. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.11. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3(üç) gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.12. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.13. Satıcı’nın, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.14. Alıcı, Sözleşme konusu Mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir.

Alıcı aldığı ürünleri satamadığı gerekçesi ile iade edemez. Alınan ürünlerin iade ve değişimi ağır kusur ve hile halinin bulunması halinde yapılabilir. Alıcı aldığı Ürünleri satamadığı gerekçesi ile iade hakkına sahip değildir. İade hakkı Satıcı’nın ağır kusuru ve hile durumlarında bulunmaktadır, bunlar dışında Alıcı’nın Ürünleri iade hakkı bulunmamaktadır.

7.15. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7.16. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.17. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

7.18. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.19. Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. Alıcı, Kişisel ve sair diğer bilgilerinin, www.farmavita.com.tr tarafından Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait iş ortaklıklarında, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın  bilabedel verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.20 Ürünlerin, ilgili sürede SATICI tarafından teslim edilememesi halinde; SATICI, ALICI’ya ödemeyi iade eder. Ürünlerin ithal olması ve SATICI’nın stoklarında olup/olmasına bağlı olarak; gecikmeden veya teslimatın hiç yapılamamasından dolayı ALICI, SATICI’dan herhangi bir zarar, ziyan, kar kaybı, dolaylı ve doğrudan zarar tazmininde bulunamaz.

7.21. İşbu Satış Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

8. FATURA BİLGİLERİ

 

Adı/Soyadı/unvan

:

Adres

:

Telefon

:

Faks

:

E-posta/Kullanıcı Adı

:

Fatura Teslim

:


9. AYIPLI ÜRÜN:

ALICI, Ürünün, ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise 2 gün içinde durumu SATICI’ya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse gizli ayıp söz konusu ise ALICI ürünü teslim aldıktan sonra 8 gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde SATICI’ya ihbarla yükümlüdür.

ALICI’nın teslim aldığı ürünlerin iadesi ancak SATICI’nın onayı ile, müşteri memnuniyeti gözetilerek İHTİYARİ OLARAK gerçekleştirilmektedir. Burada belirtilen takdiri durum ALICI’ya hiçbir kazanılmış hak vermemektedir. TAKDİRİ OLARAK iadesi kabul edilen ürünler ancak iade faturasının kesilerek ALICI’ya teslim edilmesi halinde mümkün olmaktadır. Aksi takdirde işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Faturası tüzel kişi adına düzenlenen ürünlerin iadesi İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

 

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

SATICI’nın, ALICI’nın siparişi üzerine Sözleşme ile bağlı olabilmesi ve teslimat için; işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. YETKİLİ MAHKEME

Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Kartal Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

ALICI, işbu Sözleşme, siparişten dolayı SATICI ile arasında çıkacak her tür uyuşmazlıkta; SATICI’nın ticari defter ve kayıtlarının, elektronik bilgi ve belgelerin delil olarak kullanılacağını kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

13. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin Site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

Satıcı

:

FARMAVİTA İLAÇ A.Ş 

Alıcı

:

TARİH

: